top of page

Концепція діяльності БО "Школа-сходинки"

Благодійна організація "Школа-сходинки" заснована з метою створення належних умов для комплексної реабілітації дітей з розладами спектру аутизму (навчання, виховання та корекційної роботи) у віці від 1.5 до 30 років; надання соціальної та методичної підтримки родинам і педагогам. 

 

Проблема дитячого аутизму є однією з найактуальніших у сфері дитячої психіатрії та найменш вивченої і освітленою вітчизняними спеціальними педагогами та психологами. Більшість дітей з аутизмом мають статус інвалідів. Відповідно до міжнародної класифікації хвороб (10 перегляд) дитячий аутизм - це загальний розлад психологічного розвитку. Основними визначальними ознаками його є нездатність вступати в контакт з оточуючими звичайним способом, розлад мовлення і комунікативної функції, порушення соціальної адаптації, розлади моторики, стереотипна поведінка і діяльність, дуже часто при цьому виявляється порушення інтелектуального розвитку, нерівномірність розвитку вцілому.

 

Більшість дітей з аутизмом зовні нічим не відрізняються від однолітків, добре складені фізично, але їхня поведінка незвична. Дитина з аутизмом зазвичай описується, як така, що живе в скляній кулі, або у своєму власному світі. Деякі діти з аутизмом навпаки дуже нав’язливо поводяться, не розуміють кордонів дозволеного. Наполегливо вимагають чогось або не готові дотримуватись норм поведінки серед людей. Не можуть навчатись звичайним способом, бо не мають навичок імітації та суспільної уваги. Окремо необхідно відзначити, що інтелектуальні здібності дітей з аутизмом і ступінь аутизаціі поведінки дитини може відрізнятися в різних випадках дуже значно. Тобто, діти з аутизмом становлять дуже різноманітну групу в цілому, що ускладнює їх навчання в групах. На даний час клінічні та епідеміологічні дослідження аутизму у дітей показали його величезну поширеність.

 

Аутизм існує в усіх країнах, у людей всіх національностей. У процентному співвідношенні однаково представлений по всьому світу (приблизно 1-1.8 % серед дитячого населення). Співвідношення хлопчиків і дівчаток 4:1. Це найбільш швидко зростаюча категорія інвалідності.

Дослідники Центру з обліку та запобіганню захворювань в Атланті (Південний схід, США), відзначають в своїй доповіді про поширеність аутизму, що у кожної 58-ї дитини є певні відхилення аутистичного спектру, що свідчить про збільшення на 78% випадків цього захворювання за останні десять років. У першому десятиріччі ХХІ ст. поширеність РАС збільшилася з 1 на 166, до 1 на 110. У дев'яності роки ХХ сторіччя поширеність була 1 на 2500, потім 1 на 1000 дітей, а в порівнянні з 80-ми роками минулого сторіччя збільшення ще більш значуще - на той момент світова статистика вказувала на 1 випадок захворювання на 10000. Ще більш вражаючі дані отримані в ході шестирічних досліджень в районі Ільсан міста Коян (Південна Корея). У ході ґрунтовного обстеження всіх дітей у віці від 7 до 12 років у закладах освіти з використанням повномасштабних тестів, було виявлено наявність симптомів аутистичних порушень у 2,6 % дітей, що перевищує загальносвітові показники в 2 і більше разів.

 

Дослідження оцінки ефективності застосування програми корекції на ранніх етапах розвитку дитини підтвердили значні досягнення у поліпшенні поведінки та інтелектуального розвитку дітей - аутистів (Dzinga-lasevic, 1996). В результаті ранньої діагностики, психолого-педагогічної корекції, ефективного лікування, відзначаються скорочення аутичной симптоматики, поліпшення розвитку інтелекту, спілкування з однолітками (Stone, Hogan, 1993). При відсутності своєчасного втручання, значна частина дітей з аутизмом втрачає здатність навчатися й адаптуватися до життя в суспільстві.

 

Вирішення цієї проблеми почалося в м. Києві в 2002 році відкриттям, за нашою ініціативою, експериментальних класів у Київській спеціалізованій школі-інтернаті для дітей з важкими порушеннями мовлення. В 2 класах навчалось 6 дiтей з рiзними ступенями розладу. Нажаль, без наукового та фахового супроводу експеримент не був успiшним та не став прикладом вирiшення проблеми забезпечення гiдними умовами навчання дiтей з аутизмом. У травні 2006 року цей експеримент завершився. З вересня 2006 року ми почали роботу центру,  в якому дiти у вiцi вiд 1,5 та молодi люди до 30 рокiв отримують комплекс корекцiйних послуг, а батьки та педагоги iнших навчальних закладiв мають змогу отримати консультацiї. 

 

Основнi проблеми,  якi намагається вирішити організація:

* Забезпечення умов та органiзацiя комплексної психолого-педагогічної корекції.

* Довготривалий, узгоджений, повноцінний освітній та корекційний процес для дітей з аутизмом та подібними порушеннями.

* Створення матеріально-технічної бази школи, відповідно до потреб дітей з розладами спектру аутизму.

* Методична та дидактична база навчання.

* Залучення фахівців - педагогів, психологів, логопедів.

* Консультативний супровiд учнiв школи з боку психiатрiв, клiнiчних психологiв, педiатрiв, iнших фахiвцiв.

 

Основними завданнями БО "Школа-сходинки" є:

1. Надання комплексної психолого-педагогічної та соціальної допомоги дітям з розладами спектру аутизму.

2. Тісна взаємодія та координація дій та методів роботи з психіатрами та клінічними психологами.

3. Здійснення індивідуально - орієнтованої педагогічної, психологічної та соціальної допомоги дітям з аутизмом та їх родинам.

4. Надання методичної допомоги батькам, педагогам, психологам, соціальним працівникам, які працюють з дітьми з розладами спектру аутизму.

5. Соціальний супровід родини, яка виховує дитину з аутизмом.

 

Основними напрямками діяльності БО "Школа-сходинки" є:

1. Організація освітньої діяльності на підставі загальноосвітніх та корекційних програм у відповідності з віковими та індивідуальними особливостями дітей, станом їх психічного та соматичного здоров'я.

2. Організація корекційно-розвивального навчання, з урахуванням рівня аутичних розладів, інших порушень психічного, мовленнєвого і фізичного розвитку дитини.

3. Психотерапевтична, психокорекційна і психопрофілактична робота з дітьми та їхніми родинами.

4. Впровадження та організація позашкільних заходів (екскурсій, відвідування театрів, виставок, музеїв i таке подiбне).

5. Створення ресурсного центру (бібліотека та наочні посібники, дидактичний матеріал) для батьків і педагогів, які працюють з дітьми.

6. Проведення науково-практичних, методичних семінарів та тренінгів з проблем аутизму.

 

Форми роботи БО "Школа-сходинки":

1. Адаптація дитини до умов навчально - корекційно процесу. Дити відвідують заннятя БО "Школа-сходинки" починаючи з 2-3 годин на день, 2-5 рази на тиждень, з поступовим збільшенням днів і часу занять.

2. Iндивідуальні та групові заннятя з дитиною або в групі з батьками.

3. Складання, коректування, дотримання індивідуальних планів навчання і корекційних заходів з урахуванням рекомендацій психіатрів і клінічних психологів, успішності дитини, стану його здоров'я.

4. Введення дитини у групу з 3-4 дітей для проведення групових занять, спрямованих на формування навичок соцiальноi взаємодiї, гри та комунiкацiї. 

5. Поступовий перехід до навчання у класах (3-4 дитини у кожному) зi збереженням індивідуальних занять з окремих предметів або з деякими фахівцями.

6. Постійний моніторинг знань та успішності дитини з використанням щоденних записів фахівців, які працюють з дитиною, батьків; відео та аудіо записів, зроблених у процесі занять.

7. Залучення дітей з розладами спектру аутизму до занять у майстерні, підготовка до самостійного життя та надання навичок професійної діяльності.

План роботи "Школа - сходинки на наступний 2020 рік
Ознайомтеся, будь ласка, за посиланням: План на 2020

Приміщення

Ознайомитися з інформацією щодо аренди приміщення "Школи - сходинки" ви можете за посиланням : приміщення

Дорогі друзі!

Ви ознайомилися з роботою нашої школи, подивилися на наших дітей і прочитали наші загальноустановчі документи? У Вас є бажання і можливість допомогти нам у нашій роботі? Ми будемо раді будь-якому виду співпраці. Якщо Ви хочете працювати з нашими дітьми, маєте відповідну освіту і згодні з нашою Концепцією, ми будемо раді Вашому дзвінку або листу.


Батькам, діти яких мають діагноз аутизм, СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивності), інші порушення емоційно-вольової сфери і потребують допомоги та спілкування, ласкаво просимо. Ми будемо раді допомогти всім, кому це необхідно.


Ми дуже сподіваємося, що надати допомогу нашим дітям зможуть окремі меценати, спонсорські організації та просто небайдужі до наших проблем люди. Метеріальну допомогу ви можете надсилати за рахунками:

 • ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЕГРПОУ 14360570
  Печерский филиал, г.Киев, МФО 300711
  Клиент: ШКОЛА- СХОДИНКИ БО, ЕГРПОУ 26188509
  Текущий счет №UA883007110000026002052625522 (26002052625522), валюта UAH/980​

 • ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЕГРПОУ 14360570
  Печерский филиал, г.Киев, МФО 300711
  Клиент: ШКОЛА-СХОДИНКИ ГО, ЕГРПОУ 40432171
  Текущий счет №UA593007110000026009052771112 (26009052771112), валюта UAH/980

Статут ви можете завантажити за посиланням: 

bottom of page